Boxers samarbeten

Boxer samarbetar med STOP – Nordic Content Protection

nordiccontentprotection

STOP har som uppgift att bekämpa den brottslighet som drabbar TV-branschen och dess aktörer. Olika former av illegal verksamhet t.ex. card sharing, illegal streaming mm. leder till minskade resurser till utveckling av TV-innehåll. Detta påverkar indirekt bland annat filmproducenter, skådespelare, programdistributörer, sportklubbar och inte minst våra tittare.

Läs mer om STOP:s verksamhet.