Integritetspolicy

Vi hanterar dina uppgifter säkert

Direkt i samband med att du ingår avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. När du sedan kommit igång med våra tjänster och produkter genereras ytterligare information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter.

Vi på Boxer vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Allt för att du ska kunna få en så bra och anpassad service som möjligt utan att någon information eller personuppgift samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

Boxers integritetspolicy.