Burlövsportalen

Burlövsportalen är en portal där företag och privatpersoner, anslutna till det öppna nätet i Burlöv, kan beställa tjänster inom bredband, telefoni och TV. Burlövsportalen drivs av iTUX Communication.

Sök på din adress i fältet nedan för att snabbt se om du kan ta del av Boxers erbjudanden.