Fabriksåterställning för Digitalbox/Smartbox (Sagemcom DTIW77 HD)

Fabriksåterställning för Digitalbox/Smartbox

Guide

  1. Tryck Meny på fjärrkontrollen.

  2. Välj Inställningar med piltangenterna. Tryck OK.

  3. Välj Avancerat med piltangenterna. Tryck OK.

  4. Välj System med piltangenterna. Tryck OK.

  5. Välj Fabriksåterställning med piltangenterna. Tryck OK.