LCD/Plasma

LCD och Plasma är två olika tekniker för att återge bilder på platta TV-skärmar. Platta TV-apparater bygger till skillnad från vanlig bildrörs-TV på en pixelbaserad teknik.

Förenklat fungerar LCD-tekniken så här:

Bildskärmen är uppbyggd av ”flytande kristaller” mellan två glasskikt som förses med ström. När kristallen träffas av en elektricitet filtrerar den bort ljus som genererats av en lampa bakom kristallen, som en slags ”elektrisk persien”. En LCD-TV genererar sedan färger genom att filtrera bort en del av det vita ljusets våglängder för att åstadkomma exakt rätt färg.

Förenklat fungerar plasma-tekniken så här:

En plasmaskärm består av hundratusentals pixelceller fyllda med gas. När man skickar elektricitet genom dem avges UV-strålning, ljus. Varje pixelcell är indelad i tre delar - röd, grön och blå - där UV-strålningen från var och en av dessa pixeldelar reagerar med ett fluorescerande skikt som lyser upp bildytan med rätt färg.

Hur väljer man TV?

På frågan "Vad är bäst: LCD eller plasma?" finns olika svar och uppfattningar. Generellt kan man säga att LCD passar allra bäst för TV-tittande i dagsljus medan plasma är bättre för TV-tittande i mörker.

Liknande sidor