Antennguide

Alla de nordiska länderna sänder marksänd TV. På vissa orter, nära gränserna, kan signalerna krocka. På grund av detta har vi fått anpassa signalerna för att de inte ska störa varandra. Detta gör att man i vissa områden måste ha en annan typ av antenn än den som används idag.

Alla kanaler i stadardupplösning sänder i UHF-bandet. Det är alltså mycket troligt att du har en UHF-antenn eller en kombi-antenn på taket. För att ta emot HDTV måste du i vissa fall komplettera din antenn, detta beroende på vilken ort du bor på. På dessa orter behöver du antingen ha en kombi-antenn eller två antenner. För att köpa en antenn eller få hjälp att identifiera din antenntyp rekommenderar vi att du kontaktar en lokal installatör.