Boxer inomhusantenn

En inomhusantenn fungerar bäst i ett fönster med fri sikt mot sändarmasten. På Teracoms hemsida kan du med hjälp av kartfunktionen se vilken i riktning din närmsta mast finns. Klicka här.

Det finns större chans till bättre mottagning om du bor med fri sikt mot masten och högre upp i ett hus. Om du upplever bildstörningar eller att du saknar vissa kanaler prova följande:

  • Montera inomhusantennen högt upp och med fri sikt till masten.
  • Energiglasfönster kan i vissa fall störa ut mottagningen. Prova därför att montera antennen utomhus (i skyddat läge från regn och snö).