Få tillgång till HD-kanaler

HDTV-kanalerna som Boxer erbjuder har täckning i ca 98 % av de svenska hushållen. Här kan du läsa om hur du kan kontrollera om din utrustning är redo att visa HDTV eller om du behöver komplettera den.

Testa din utrustning

Om du använder en modul är det viktigt att din TV har stöd för CI+-modul, samt att den TV-modul du använder är av modellen CI+. Har du en HD-ready eller Full HD-TV, men utan stöd för CI+, kommer du med hjälp av en HD-box att kunna se kanalerna. Även antennen kan behöva ses över beroende på var du bor. För att du ska kunna testa utrustningen har vi tagit fram en guide.