Fabriksåterställning Humax BXR-HD, Humax BXR-HD+ och Humax BXR-HD2

  1. Tryck Meny på fjärrkontrollen.

  2. Välj Inställningar. Tryck OK på fjärrkontrollen.

  3. Välj Installation. Tryck OK på fjärrkontrollen. Tryck installationskoden 0000 (om du inte ändrat den).

  4. Välj Fabriksstandard. Tryck OK på fjärrkontrollen.

  5. Bekräfta med att välja JA. Tryck OK på fjärrkontrollen. Tryck installationskoden 0000 (om du inte ändrat den).

  6. Inläsningen av fabriksinställningarna påbörjas.

  7. Förstagångsinstallation startas automatiskt.