Fabriksåterställning TV Hub

Börja fabriksåterställa enligt alternativ 1. Om inte alternativ 1 fungerar så går du vidare till alternativ 2.

Alternativ 1

  1. Tryck på Huset på fjärrkontrollen.

  2. Välj Kugghjulet. Tryck OK.

  3. Välj Enhetsinställningar. Tryck OK.

  4. Välj Enhetsinställningar igen. Tryck OK.

  5. Välj Återställ. Tryck OK.

Alternativ 2

  1. Dra ut strömkabeln ur TV Hub.

  2. Håll in blåtandsknappen på sidan av TV Hub.

  3. Medan du håller in knappen kopplar du tillbaka strömkabeln igen.

  4. Fortsätt att hålla in blåtandsknappen tills du ser “ögat” på tv-skärmen.

  5. Digitalboxen kommer nu att rensa all data och fabriksåterställa sig själv.