Föräldralås

Genom Boxer får du ett brett urval av olika TV-kanaler. Alla program är dock inte lämpade för barn och ungdomar. Därför finns möjligheten för dig som förälder att låsa kanaler med hjälp av din box.

Det finns stöd för föräldralås på några av Boxers kanaler. Detta innebär att du kan sätta en gräns, vid vilken du behöver ange din föräldrakod för att programmet skall visas. Vanligtvis är denna funktion inaktiv i boxen och du behöver själv aktivera den. På några modeller av märket Sagem och Sagemcom är detta dock förinställt som aktivt och du ombads ställa in din kod första gången du installerade boxen.

Om du vill ändra inställning för, vid vilken ålder boxen skall låsa, eller inaktivera funktionen helt, gör du enligt följande.

  1. Tryck på menyknappen. (Det står ett M på knappen på fjärrkontrollen för de flesta modellerna)
  2. Gå till Användarinställningar
  3. Gå till Låsning
  4. Gå till Föräldralås
  5. Mata in din kod
  6. Inaktivera eller ändra åldersgränsen. Om du vill att boxen skall låsa program från 15 år, sätter du gränsen till

På vissa modeller går det inte att inaktivera funktionen, utan du sätter gränsen till 18 för att boxen aldrig skall be om koden för att se ett program. Tryck på OK för att spara och tryck sedan på Exit knappen för att återgå.
Om du glömt din föräldrakod behöver du höra av dig till vår kundtjänst på telefon 0771-21 10 00 för att få hjälp.

Olika boxar har olika lösningar. De som förekommer är det som kallas Parental Rating, på svenska föräldraklassificering, tidlås samt kanalspärr.

Parental Rating

Parental Rating fungerar så att tillsammans med programsignalen skickas ett litet meddelande som anger att innehållet endast är lämpligt för personer över en viss ålder. Boxen kan ställas in så att den stänger av för innehåll klassat för 7+, 11+, 15+ och 18+. En speciell kod krävs för att låsa upp boxen och se det klassade programmet.

Tidlås

Vissa boxar har istället ett tidlås som gör att boxen kan ställas in så att den under en viss tid på dygnet inte visar en viss kanal. Tid och kanal väljer du. Under den tiden går boxen inte att använda utan att knappa in en speciell kod.

Kanalspärr

Kanalspärr gör det möjligt för dig att spärra en kanal helt. Du kan se på kanalen endast genom att knappa in en speciell kod.

Nedan följer en beskrivning över hur de boxar som Boxer har godkänt hanterar låsning av vissa tjänster och innehåll:

Boxfunktion

Dilog DT355 - Låsning av viss kanal
Force alla modeller - Tidlås per kanal
Humax alla modeller - Parental Rating
Nokia alla modeller - Parental Rating
Sagem alla modeller - Parental Rating
Samsung DTB 9401 - Parental Rating
Thomson/Triax alla modeller - Tidlås per kanal