Svenskarna sträcktittar allt mer och helst på TV

29 maj 2018

Svenskarnas intresse för serier fortsätter att öka och helst ser man ett fåtal serier med många avsnitt i taget. Det visar Boxers senaste Fiber- och TV-rapport som tagits fram tillsammans med Kantar SIFO.

Sverige är ett ledande bredbandsland med i snitt 29 timmars bredbandsanvändande per person i veckan. Det man ägnar mest tid åt är att
- streama filmer och serier (sex timmar)
- arbeta och studera (sex timmar)
- ta del av flöden i sociala medier (fem timmar)

Något som syns i rapporten är att fler människor ägnar färre serier allt mer tid. Från att ha följt många serier samtidigt, är det nu vanligare att välja ut ett par för så kallad binge-watching och se många avsnitt åt gången.

Oavsett om det är från TV-tablån eller via streamingtjänster, ökar tittandet på TV-apparaten. Det är alltså där man väljer att se sina serier och filmer, men andelen streaming ökar kraftigt från den föregående undersökningen 2017 då tablå-tv-tittandet var vanligare.

I rapporten, som tagits fram tillsammans med Kantar SIFO, finns följande delar

  1. Fiber - Användandet
  2. Fiber - Utmaningar
  3. Prylar svenskarna kopplar upp
  4. Svenskarnas TV-tittande
  5. Framtidens TV
  6. Rörlig bild online

Läs hela rapporten här.

Undersökningen genomfördes 7-29 december 2017 i Kantar Sifos riksrepresentativa webpanel i termer av kön, ålder och region. Totalt genomfördes 4 216 intervjuer med en jämn spridning över länen. För att motverka skevheter i representativiteten så vägdes resultaten i efterhand på kön och ålder. Intervjutiden var 11 minuter i genomsnitt och svarsfrekvensen 25 procent.