Förändrad fakturaavgift

25 februari 2019

Shutterstock

Nu förändrar Boxer fakturaavgiften på pappersfaktura till 45 kr. Om du väljer att betala via autogiro eller e-faktura så slipper du fakturaavgiften samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Den 25 februari 2019 förändrar Boxer fakturaavgiften från 39 kr till 45 kronor. Ändringen gäller enbart pappersfaktura. Faktureringsavgiften täcker våra kostnader för fakturautskrift och porto.

Så undviker du fakturaavgiften

Om du väljer att betala via autogiro eller e-faktura så slipper du kostnaden för pappersfaktura och sparar 540 kr per år. Samtidigt bidrar du till en bättre miljö genom att mindre papper används.