2. Hur länge sparas uppgifterna?

Behandling och lagring av uppgifterna sker under Fastighetsägarens hela avtalstid eller fram tills att Fastighetsägaren har meddelat att Kontaktpersonen hos Fastighetsägaren har ändrats.


Tillbaka