6. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Tele2/Boxer

Tele2 Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Boxer Fastighet. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Tele2 Sverige AB (org.nr. 556267-5164)
Box 62
164 94 Kista

Telefon: 08-553 630 00

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du som fysisk person vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår kundservice.

Telefon 90 333

E-post: fastighetsagare@tele2.com

För registerutdrag se ”Rätt till tillgång”.

Kontakta vårt dataskyddsombud

Har du andra frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@tele2.com eller skicka ett brev till adressen ovan. Märk kuvertet ”Till dataskyddsombudet”.

Invändning mot marknadsföring

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår kundservice.

Telefon 90 333


Tillbaka