Betalningsdatum

Förfallodatum för din faktura är den 28:e varje månad. Har du autogiro dras beloppet automatiskt på den dagen. Du kan välja att betala månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, eller en gång om året. Vill du ändra din betalningsperiod ber vi dig att kontakta vår kundservice på telefon: 0771-21 10 00.