Betalningsdatum

Förfallodatum för din faktura är den 28:e varje månad. Har du autogiro dras beloppet automatiskt på den dagen.

Om du sedan tidigare har kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis betalning kan du ändra till månadsvis betalning. Vill du ändra din betalningsperiod ber vi dig att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771-21 10 00.