Vad händer om jag glömt betala min faktura?

Påminnelse

Påminnelsen skapas cirka fem dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift om 60 kr debiteras på din nästa faktura.

Inkasso

Cirka 18-20 dagar efter förfallodatum lämnar vi över ärendet till vår inkassopartner Sergel Kredittjänster AB.

Stängning av abonnemang

Betalas inte fakturan trots inkasso kommer abonnemanget tillfälligt att stängas av. Abonnemanget hålls då stängt tills betalningen är Boxer tillhanda, vilket är cirka fem bankdagar efter att betalning gjorts.

Uppsägning

Om betalningen inte har kommit in trots inkasso och stängning avslutas abonnemanget cirka 90 dagar efter förfallodatum och en kostnad för eventuell återstående bindningstid och utrustning kan komma att debiteras.