Boxers bankinformation

Hur betalar jag min faktura?

När du betalar dina fakturor ska du använda betalningsinformationen som står på din faktura. Vid betalning med bank- eller plusgiro behöver du ange ett OCR-nummer som referens. OCR-numret är den 12-siffriga nummerföljden som står längst ner på inbetalningsavin på din faktura.

Har du tappat bort din faktura? Ingen fara, dina fakturor finns på Mina Sidor under fliken Fakturor.

Bank och Plusgiro-konto

Betalningsmottagaren är Boxer

Plusgiro: 478 41 00-2

Bankgiro: 252-8446

Från ett utländskt konto

Betalningsmottagaren är Boxer

IBAN: SE55 9500 0099 6026 4784 1002
BIC/SWIFT: NDEASESS

Se fakturor

Logga in på Mina Sidor för att se dina fakturor. Där hittar du all information som betalstatus, fakturans förfallodatum, OCR-nummer och fakturabelopp.

Till Mina Sidor