Internet fungerar inte

Om du inte kommer åt internet över huvud taget, kan du försöka med följande.

  1. Börja med att kontrollera ditt bredband och att din router eller utrustning är rätt inkopplad. För Boxers router hittar du installationsguiden här.
  2. Starta om din router. Det gör du genom att koppla bort strömsladden och låta den vara urkopplad i 10 sekunder. Koppla in sladden, kontroller att inget glappar och låt routern starta upp. Avvakta fem minuter.
  3. Starta om enheten du försöker ansluta, för att se om det avhjälper felet.
  4. Prova att ansluta en annan enhet för att se om problemet är begränsat till en enhet.