Hållbarhet och miljö

Ett ansvarsfullt företagande inom en rad områden är avgörande för att vi ska kunna bygga en långsiktigt lönsam och hållbar verksamhet, en verksamhet som har så liten negativ effekt på närmiljö och omvärld som möjligt.

Distributionen av kanalerna i marknätet sker med miljömärkt el, (Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen), något vi är väldigt stolta över. Förutom utsändningen ligger vår största miljöbelastning i den hårdvara vi säljer. Tillverkning, transport, användning och återvinning är betydande miljöpåverkande faktorer. Boxer är medlem i Elkretsen, som ser till att elektronikavfall tas om hand och återvinns, samt i FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen).