Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Boxer, som ingår i Tele2-koncernen (556267-5164), är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Boxer. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Tele2 Sverige AB (org.nr. 556267-5164)
Box 62
164 94 Kista

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), utöva din rätt till invändning, dataportabilitet (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår Kundservice på telefonnummer 0771-21 10 00

För registerutdrag se ”Rätt till tillgång”.

Kontakta vårt dataskyddsombud

Har du andra frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dposweden@tele2.com eller skicka ett brev till adressen ovan. Märk kuvertet ”Till dataskyddsombudet”.

Invändning mot marknadsföring

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår Kundservice på telefonnummer 0771-21 10 00


Tillbaka