3. Hur samlas uppgifterna in?

• Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev.

• Vi samlar in uppgifter som genereras när du använder någon av våra tjänster exempelvis sådan information som vi behöver för att koppla ditt samtal när du ringer eller förmedla ditt meddelande när du skickar e-post.

• Vi inhämtar uppgifter från andra källor som privata och offentliga register exempelvis SPAR och Bisnode, samt från andra operatörer och samarbetspartners (såsom nätägare och andra fastighetsägare).

• Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

• Vilken information vi samlar in om dig beror självklart på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.


Tillbaka