Kundservice

Har kanaler i ditt utbud försvunnit eller bytt plats?

Vi har bytt till modernare sändingsteknik vilket innebär att du kan behöva göra en kanalsökning eller beställa en ny hårdvara för kunna se alla dina kanaler. Läs mer om hur förändringarna påverkar dig.

Använder du inspelning på din box?

Om du har förprogrammerade serieinspelningar behöver du ställa om dessa efter kanalomläggningar 15 mars. Tänk på att dina inspelningar kan försvinna även för kanaler som inte påverkas av den nya kanallistan, så se till att alla dina inspelningar har följt med efter kanalsökningen.