I så många av fallen hjälper det så kallade "Strömtricket" när boxen strular. Det är även det första vi ber dig att göra om du kontaktar vår kundservice om en strulande box.

Så här gör du:

1. Stäng av boxen och dra ur kontakt och kort
2. Vänta 5 minuter
3. Sätt i kontakt och kort och starta boxen